Gebruiksvoorwaarden Wifi-gastnetwerk RCN Parken

RCN stelt graag gratis Wifi beschikbaar voor al haar gasten. Graag wijzen wij je op de volgende voorwaarden voor het gebruik van ons netwerk.

Door onderaan op deze pagina in te loggen, aanvaard je de gebruiksvoorwaarden zoals hieronder vermeld en verbind je zich er toe om deze na te leven.

 

RCN stelt graag gratis Wifi beschikbaar voor al haar gasten. Door onderaan op deze pagina in te loggen, aanvaard je deze gebruiksvoorwaarden.

1.  Basisregels

 • Het Wifi gastnetwerk is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik tijdens je verblijf als gast.
 • RCN biedt geen ondersteuning bij het verbinden met het Wifi gastnetwerk. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je apparatuur.
 • Het Wifi gastnetwerk is bedoeld voor mobiele apparaten (telefoons, tablets en laptops).
 • RCN kan het netwerkverkeer monitoren en filteren om de integriteit en beschikbaarheid van het Wifi gastnetwerk te beschermen.
 • RCN hanteert een fair use policy voor de hoeveelheid data die een gast mag versturen of ontvangen. Omdat het Wifi gastnetwerk bedoeld is voor al onze gasten monitoren wij het gemiddelde gebruik van onze gasten om een fair use te bepalen. Als het gebruik van een gast deze fair use overschrijdt of als de beschikbaarheid voor alle gasten verslechtert, kan RCN het gebruik beperken of blokkeren.

2.  Gebruiksvoorwaarden

 • Illegaal, aanstootgevend of inbreuk makend materiaal mag niet worden verzonden via het Wifi gastnetwerk, RCN ziet dit als een vorm van misbruik. Als RCN misbruik vermoedt, kan het soms noodzakelijk zijn dat wij de betrokken autoriteiten hierover informeren.
 • RCN kan de gast of gebruiker aansprakelijk stellen voor alle schade die RCN leidt als gevolg van misbruik of het overtreden van de fair use policy.
 • RCN is niet verantwoordelijk voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de gast of gebruiker, waaronder de inhoud die via het Wifi gastnetwerk bekend wordt op internet.

3.  Beschikbaarheid

 • Het gebruik van het Wifi gastnetwerk is volledig voor eigen risico.
 • RCN maakt je erop attent dat de signaalsterkte kan variëren. Wij geven geen garanties over de prestaties (snelheid, bandbreedte) of dat je via het Wifi gastnetwerk het internet kan gebruiken.
 • RCN is niet verantwoordelijk voor eventuele uitval van het Wifi gastnetwerk, de verbinding naar het internet en/of verlies van data door storingen.
 • RCN garandeert niet dat het Wifi gastnetwerk werkt met je apparatuur en software. Ook is RCN niet verantwoordelijk voor schade aan apparatuur en software.
 • Het Wifi gastnetwerk heeft een basisbeveiliging. Wij raden je aan up-to-date beveiliging te gebruiken op je apparatuur zoals een firewall, malware bescherming en bijvoorbeeld een VPN.
 • RCN behoudt zich het recht voor het Wifi gastnetwerk op ieder moment te deactiveren, bijvoorbeeld voor onderhoud. Waar mogelijk informeren wij onze gasten hierover.

 

4.  Gegevensbescherming

Wanneer je gebruik wil maken van het Wifi gastnetwerk, gaat RCN met je een gebruiksovereenkomst aan. De grondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens is het uitvoeren van die overeenkomst. Voor meer informatie over hoe RCN omgaat met je persoonsgegevens en je rechten, verwijzen wij naar onze Privacy verklaring.

5.  Wijziging

RCN kan deze gebruiksvoorwaarden periodiek wijzigen. Let a.u.b. op de meest actuele versie.